Neidio i'r cynnwys

Ydych chi dros 18?

Drwy glicio 'Ydw' rydych yn gwirio eich bod yn ddigon hen i yfed alcohol.

Oes

Mwynhewch flas unigryw Brains ym mhob sip, wedi'i fragu'n fedrus a'i grefftio'n angerddol.

BRAGWAITH Y BRAINS SALSA PLUS Cwrw ACHREDEDIG

Mae Bragdy Brains yn falch o gyhoeddi ein bod, am y 12fed flwyddyn yn olynol, wedi ennill achrediad SALSA a Chwrw.

Mae SALSA plus Beer wedi’i ddatblygu gan SALSA (Cymeradwyaeth Cyflenwr Diogel a Lleol) ar y cyd â Cask Marque ac mae’n gynllun ardystio diogelwch bwyd lle gall cyflenwyr cymeradwy ddangos eu bod yn gweithredu i safonau sy’n cael eu cydnabod a’u derbyn ar draws y diwydiant ac yn rhagori ar yr isafswm. safonau a ddisgwylir gan awdurdodau gorfodi.

Cynhelir yr archwiliadau gan archwilwyr sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig ac sydd â phrofiad helaeth o’r diwydiant bragu a dim ond i gyflenwyr sy’n gallu dangos i archwilydd eu bod yn gallu cynhyrchu a chyflenwi bwyd diogel a chyfreithlon ac sydd wedi ymrwymo i fodloni’r gofynion yn barhaus y rhoddir cymeradwyaeth SALSA. gofynion safon SALSA.

Dysgu mwy

CYSYLLTWCH Â NI

SA Brain & Company, Bragdy'r Ddraig, Pacific Road, Caerdydd. CF24 5HJ

Cert Siopa

Dosbarthiad am ddim pan fyddwch yn gwario £60 neu fwy.